Skip to main content

Onze missie:

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilig schoolklimaat in de context van een fijn en leefbaar dorp. Onderwijs dat door afstemming rekening houdt met de capaciteiten, kwaliteiten en talenten, maar ook behoeften van het individuele kind, om er zo voor te zorgen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en zich zo voor kunnen bereiden op een plaats in de maatschappij.

Onze visie:

De hierboven beschreven missie loopt door in onze visie. Bij het er voor zorgen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen, hebben we namelijk specifieke aandacht voor groepsvorming en samenwerking. Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers die open staan voor nieuwe ontwikkelingen  en willen leren van elkaar en van de kinderen. Dit door kritisch na te denken over hun werk en elkaar op een open manier feedback te geven.

Als enige school in het dorp willen wij deel uitmaken van deze gemeenschap en onze bijdrage leveren aan het dorpsgevoel. Een school die midden in het dorp staat en als het waren een afspiegeling is van de dorpsgemeenschap van Westdorpe. Hierin willen we ook de ruimte geven aan de ontwikkeling van het sociale aspect van het onderwijs. We werken hier samen met kinderen, ouders en verenigingen, zoals onder andere scouting en voetbal, maar ook met de dorpsraad. We zijn een school die toekomstgericht is en daarom willen we in de komende vier jaar verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school.

Dit willen we doen, door de kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Dit vormen van eigenaarschap bij ieder individueel kind, zien wij als één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders is hierbij onontbeerlijk. De kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: Afstemming, Betrokkenheid, Samen, Ontwikkelen en Eigenaarschap