Spring naar hoofd-inhoud

Onderwijstijd:

Het administratieve schooljaar loopt van 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019. Kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan evenveel uren naar school dan leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Dit is dit schooljaar tenminste 975 uur. Hiermee komen we tegemoet aan het minimum aantal uren onderwijstijd in acht aaneengesloten schooljaren. Er is niet meer dan zeven maal een vierdaagse schoolweek ingeroosterd.

Schooltijden

De groepen hebben school:
‘s morgens: 08.30 uur – 12.00 uur
‘s middags: 13.00 uur – 15.00 uur

Vrijdagmiddag hebben alle groepen les van 13.00 uur tot 14.30 uur
Op woensdag duren onze lessen tot 12.00 uur en 
’s middags is iedereen vrij.
Pauze groep 3 t/m 8: 10.15 uur – 10.30 uur

De bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen om  08.25 uur en 12.55. Op deze manier kunnen de lessen om 08.30 en 13.00 uur beginnen.